ORDENSREGLER (1/8-08)


  • Træning i centeret skal foregå i egnet træningstøj samt sko, dermed ikke i cowboybukser osv. Medlemmerne skal være fyldt 15 år for at benytte Aalestrup Motionscenter. Der er ej heller tilladt at bære tøj mærket med logoer eller skrift relateret til rockermiljø. Der må ej forefindes overtøj af nogen art i træningslokalet, dette skal anbringes i de dertil indrettede omklædningsfaciliteter.
  • Der er total rygeforbud i centerets lokaler, dette forbud omfatter alle lokaler Håndvægte og vægtstænger bedes behandlet varsomt. Der henstilles til oprydning efter endt træningsforløb.
  • Maskiner bedes aftørret for evt. sved. Træning udenfor Centerets åbningstider er ikke tilladt. Brug af steroider/hormoner er forbudt. Dopingkontrol foretages af Anti Doping Danmark i samarbejde med DGI Upassende og støjende opførsel tolereres ikke. Ved overtrædelse gives der 1 advarsel og derefter er det bortvisning fra centret. Den pågældende Instruktørs anmodninger skal følges.
  • Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centerets lokaler. Bortvisningen vil være i en periode af min. 3 mdr. varighed. Ved bortvisning vil der ikke blive refunderet kontingent.