Dopingpolitik

Aalestrup Motionscenters dopingpolitik


Aalestrup Motionscenter er medlem af DGI og derigennem har vi besøg af Anti Doping Danmark uanmeldt. De udtager max 6 prøver når de besøger centret, Hvis man nægter at medvirke, udvises man og det tæller som en positiv prøve. Når prøven er dyrket får centret besked og er der positive imellem får det enkle medlem direkte besked.


Det er Anti Doping Danmark der kører hele processen. Alle der opholder sig i centret skal stille op på opfordring af kontrollanten også de som kun betaler for det enkle besøg. For at undgå doping er der ophængt materiale som vi har modtaget fra Anti Doping Danmark og vi har også en speciel uddannet instruktør inden for doping der henvender sig til medlemmer som udviser tendens i retning af doping. Skulle det vise sig at et medlem bliver testet positiv udelukkes man i 2 år.


Med venlig hilsen Aalestrup Motionscenters bestyrelse


For yderliger oplysninger kan man besøge: http://www.antidoping.dk


Ordensregler pr. 1-10-2008


Træning i centeret skal foregå i egnet træningstøj samt sko, dermed ikke i cowboybukser osv. Medlemmerne skal være fyldt 15 år for at benytte Aalestrup Motionscenter. Der er ej heller tilladt at bære tøj mærket med logoer eller skrift relateret til rockermiljø. Der må ej forefindes overtøj af nogen art i træningslokalet, dette skal anbringes i de dertil indrettede omklædningsfaciliteter..


Der er total rygeforbud i centerets lokaler, dette forbud omfatter alle lokaler Håndvægte og vægtstænger bedes behandlet varsomt. Der henstilles til oprydning efter endt træningsforløb.


Maskiner bedes aftørret for evt. sved. Træning udenfor Centerets åbningstider er ikke tilladt. Brug af steroider/hormoner er forbudt. Dopingkontrol foretages af Anti Doping Danmark i samarbejde med DGI Upassende og støjende opførsel tolereres ikke. Ved overtrædelse gives der 1 advarsel og derefter er det bortvisning fra centret. Den pågældende Instruktørs anmodninger skal følges.


Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centerets lokaler. Bortvisningen vil være i en periode af min. 3 mdr. varighed. Ved bortvisning vil der ikke blive refunderet kontingent.Aalestrup Motionscenter - Skolevænget 17 - 9620 Aalestrup - CVR 29682852